Khabar Pati - Nepal's Breaking News
Khabar Pati - Nepal's Breaking News

Our Team

पुनहरी वेलवासे

पुनहरी वेलवासे

अध्यक्ष /प्रधान सम्पादक

झविन्द्र भण्डारी

झविन्द्र भण्डारी

सल्लाहकार सम्पादक

प्रकाश न्यौपाने

प्रकाश न्यौपाने

सल्लाहकार

राम भण्डारी

राम भण्डारी

प्रवन्ध सम्पादक