५० वर्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मा सम्हालेका शेख खलिफाको निधन-300058

Non pariatur est magni quis.